Xe Tăng Điều Khiển Từ Xa Gallop, Xoay 360 Độ, Phóng Hạt Nước, Phun sương, Sáng Đèn Và Phát Nhạc Vui Nhộn

498.000548.000

  • Xe tăng có thể phóng hạt nước, phun sương, sáng đèn, phát nhạc và xoay 360 độ độc đáo.
  • Xe có các chức năng: tiến, lùi, xoay trái và phải 360 độ, trôi ngang trôi dọc tốc độ cao 1 cách linh hoạt, nhẹ nhàng, 
  • Nòng xe có thể điều khiển xoay trái, phải góc 45 độ.
  • Đồ chơi xe tăng có thể phóng hạt nước thông qua nòng pháo
  • Xe còn có chức năng phun sương kết hợp sáng đèn thú vị và hiện đại